นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล   ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบ zoom ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน

    นอกจากนี้ ยังร่วมสวดมนต์และลงนามเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่  สมเด็จพระจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี   กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร   มหาวัชรราชธิดา   ให้ทรงหายจากการพระอาการประชวรในเร็ววัน และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

   กองกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.) ขอเชิญชวนผู้บริหาร   บุคลากร  นักศึกษา    และผู้สนใจ ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่ https://wellwishes.royaloffice.th/

 

ขวัญฤทัย ข่าว /สมเกษ ถ่ายภาพ

เขียนเมื่อ 27 ธ.ค. 2565