กองกลาง มจพ. โครงการ GA ร่วมจัดแคมเปญ reBOX “กล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ” ดำเนินงานโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง มจพ. ได้ประสานความร่วมมือกับไปรษณีย์พระจอมเกล้า โดยมีจุดรับบริจาคกล่อง และซองกระดาษไม่ใช้แล้วทุกประเภทได้ที่  ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 บริเวณด้านหน้าไปรษณีย์พระจอมเกล้า ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566  ส่วนพิธีวันจัดกิจกรรมโครงการ GA ร่วมจัดแคมเปญ reBOX  “กล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ” ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 บริเวณด้านหน้าไปรษณีย์พระจอมเกล้า

ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร  เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษามหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนร่วมส่งมอบกล่อง และซองกระดาษไม่ใช้แล้วทุกประเภท ณ ไปรษณีย์พระจอมเกล้า  สอบถามรายละเอียดได้ที่    คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1107,1153 และ1121  

ขวัญฤทัย ข่าว -ภาพ 

เขียนเมื่อ 02 พ.ค. 2566