รศ.ดร. สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ เป็นประธาน ทำบุญถวายเพล และเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล/รับน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่าน พร้อมด้วย ผศ.ดร. สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป  นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล   ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)  และกิจกรรมภาคค่ำ การจับของขวัญ การประกวดการแต่งกาย รับประทานอาหารร่วมกันในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ร้านอาหารกินลม ชมสะพาน

ขวัญฤทัย ข่าว /วุฒิสิทธิ์ ถ่ายภาพ
  

เขียนเมื่อ 27 ธ.ค. 2565