นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งทอดผ้าป่า 3 พระจอมเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 218 ปี 18 ตุลาคม ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ 
จากนั้น เป็นการมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ
 

เขียนเมื่อ 28 ต.ค. 2565