ข่าวสารทั้งหมด

banner

คณะทำงานศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม กองกลาง รุกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่ ปี 2566

ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป และประธานศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายฯ ร่วมการบรรยายพิเศษ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม ในวันปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มจพ. ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนวรรธน์ โยชะนัง เป็นผู้บรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายฯ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ และ Facebook ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรใหม่ จำนวน 98 คน รับข้อมูลข่าวสารจากการสแกนผ่าน QR code เพื่อการเข้าถึง เว็บไซต์ และ Facebook และสร้างจำนวนผู้ติดตามให้รับรู้และรับทราบกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการกด like facebook page เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ขวัญฤทัย ข่าว
banner

กองกลาง มจพ. จับมือ ไปรษณีย์ไทย เปิดงานโครงการ GA ร่วมจัดแคมเปญ reBOX “กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ”

ผศ.ดร. สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นายอรรถพล สุปุณณะ หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ บางซื่อ พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ บรรจงจัด หัวหน้าไปรษณีย์พระจอมเกล้า ร่วมพิธีเปิดงานสนับสนุนจัดแคมเปญ reBOX “กล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ” ภายใต้แนวคิด "กล่องรักที่สัมผัสได้" กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ. โดยใช้ชื่อโครงการ GA ร่วมจัดแคมเปญ reBOX “กล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ” ในการตอบรับเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อเปลี่ยนกล่อง และซองที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำผ่านเส้นทางไปรษณีย์ เพื่อรีไซเคิลเป็นกล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ เป็นกล่องใหม่ พร้อมส่งมอบให้หน่วยงานคนพิการนำไปสร้างประโยชน์ ทั้งนี้การรีไซเคิลกล่อง BOX ช่วยลดปริมาณขยะและช่วยลดก๊าซเรือนกระจก โครงการ GA ร่วมจัดแคมเปญ reBOX “กล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ” ดำเนินงานโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง มจพ. ได้ประสานความร่วมมือกับไปรษณีย์พระจอมเกล้า โดยมีจุดรับบริจาคกล่อง และซองกระดาษไม่ใช้แล้วทุกประเภทได้ที่ ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 บริเวณด้านหน้าไปรษณีย์พระจอมเกล้า ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566 นอกจากนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยังเชิญชวนให้สมัครเข้าสู่ระบบ POST FAMILY ก็รับสิทธิพิเศษที่ไปรษณีย์ไทยมอบให้กับผู้ใช้บริการในรูปแบบระบบสมาชิก เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์ที่แตกต่าง สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ ผ่านบริการพิเศษจากไปรษณีย์ไทย อย่าลืม!!! เข้าสู่ระบบเพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า เช่น เปลี่ยนทุกยอดการส่งเป็นคะแนนสะสมรับส่วนลดและสิทธิพิเศษที่ใช่ รับคะแนน Post Point ง่าย ๆ เพียงใช้บริการส่งของที่ไปรษณีย์บริการในประเทศและระหว่างประเทศ (ยกเว้นบริการการเงิน สินค้าไปรษณีย์ และสินค้าฝากขาย) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (ปณ.) เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย (คปณ.) ทุก ๆ 30 บาท รับ 1 Post point สมัครเลยที่ https://postfamily.thailandpost.com/postfamily/about/ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ
banner

กองกลาง มจพ. จัดโครงการ GA ร่วมจัดแคมเปญ reBOX “กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ”

กองกลาง มจพ. โครงการ GA ร่วมจัดแคมเปญ reBOX “กล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ” ดำเนินงานโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง มจพ. ได้ประสานความร่วมมือกับไปรษณีย์พระจอมเกล้า โดยมีจุดรับบริจาคกล่อง และซองกระดาษไม่ใช้แล้วทุกประเภทได้ที่ ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 บริเวณด้านหน้าไปรษณีย์พระจอมเกล้า ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566 ส่วนพิธีวันจัดกิจกรรมโครงการ GA ร่วมจัดแคมเปญ reBOX “กล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ” ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 บริเวณด้านหน้าไปรษณีย์พระจอมเกล้าในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษามหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนร่วมส่งมอบกล่อง และซองกระดาษไม่ใช้แล้วทุกประเภท ณ ไปรษณีย์พระจอมเกล้า สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1107,1153 และ1121 ขวัญฤทัย ข่าว -ภาพ
banner

อนุกรรมการฯ กองกลาง เข้าอบรม สำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง มจพ. โดยนางขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล นายสมเกษ จันทร์นาม และ นางสาวอัจฉรา เมฆขยาย เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office ) ณ ห้องประชุม Aachen ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวและเกณฑ์การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว พร้อมทั้งทราบแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ขวัญฤทัย ข่าว -ภาพ
banner

บุคลากรกองกลาง ร่วมอบรมออนไลน์ สำนักงานสีเขียว (Green Office )

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง มจพ. โดยนางขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล นายสมเกษ จันทร์นาม และนางสาวอัจฉรา เมฆขยาย เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง สำนักงานสีเขียว (Green Office ) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว เกณฑ์การตรวจประเมิน และแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานอธิการบดีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมไปถึงเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดโดยสำนักงานอธิการบดี ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี มจพ. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาขวัญฤทัย ข่าว -ภาพ
banner

กองกลาง มจพ. สัมมนา การทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง ระยะ 5 ปี

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง ระยะ 5 ปี” ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2566 โดยวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ฟังบรรยายและทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. โดยนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง บรรยาย เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนากองกลาง ระยะ 5 ปี จากนั้นเดินทางสัมมนาเชิงปฎิบัติการต่อ ณ โรงแรมริเวอร์ตัน - อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 22-23 เมษายน 2566 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากรทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ และระดมความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีบุคลากรกองกลาง จำนวน 32 คน ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ
banner

บุคลากร กองกลาง ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การสร้างความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน” พร้อมด้วยนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจพ. ณ โรงแรมริเวอร์ตัน – อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังนำพาบุคลากรไหว้พระทำบุญ และขอพรเสริมความปัง-โชคลาภ ตลอดปี 2566 ถึง 3 วัด ได้แก่ วัดบางแคน้อย วัดภุมรินทร์กฎีทอง และวัดจุฬามณี ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยร่วมกันขวัญฤทัย - ข่าว
banner

ผอ. และบุคลากร กองกลาง วันรวมน้ำใจชาว มจพ. "64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน”

นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมงานเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 64 ปี (ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณ“บุคคลเกียรติยศ มจพ.” รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. "64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.15-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องรับรองราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี /พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ : ศ.ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ภาคบ่าย ชมนิทรรศการ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 และพิธีมอบรางวัล “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ได้แก่ ศาสตราจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ /ศิษย์เก่าดีเด่น/บุคลากรดีเด่น มจพ. /ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น/นักวิจัยรางวัลพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/บุคลากร/นักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีผลงานดีเด่น รายละเอียดกิจกรรมภายในวันงานสามารถชมผ่าน ONLINE ได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1121,1166,1175, 2091 หรือติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.thขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ
banner

กองกลาง มจพ. ขานรับและร่วมมือรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023) จากสำนักงานเขตบางซื่อ

ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มจพ. พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม บุคลากรกองกลาง และบุคลากรกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ มจพ. ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานเขตบางซื่อ ในโอกาสเข้าผู้พบบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อประสานและขอความร่วมมือกิจกรรมจากประกาศสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2023) โดยขอเชิญชวนร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 20.30 – 21.30 น. อีกครั้ง ไปพร้อมๆ กับเมืองใหญ่ทั่วโลก ซึ่งในส่วนของกองกลาง ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ