ผศ.ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ที่ปรึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป  นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมประชุมคณะกรรมการบิหารกองกลาง ครั้งที่ 4/2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 215 ชั้น 2 อาคารอนเกประสงค์ มจพ.
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  2565 ที่ผ่านมา


ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ

เขียนเมื่อ 28 ต.ค. 2565