เมื่อวันที่ 24  มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.  นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล   ผู้อำนวยการกองกลาง ให้การต้อรับผู้แทนจากสำนักงานเขตบางซื่อ ในโอกาสเข้าพบอาจารย์ ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป และบุคลากรกองกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เพื่อประสานและขอความร่วมมือในการขานรับกิจกรรมจากประกาศสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022) 

ทั้งนี้ บุคลากร กองกลาง มจพ. ได้พร้อมใจและร่วมกันรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022) ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ลดโลกเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา  20.30-21.30 น. ที่ผ่านพร้อมกันกับอีก 7,000 เมือง ทั่วโลก

 

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

เขียนเมื่อ 29 มี.ค. 2565