วันที่ 12 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป พร้อมด้วย นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า           พระนครเหนือ (มจพ.) และบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในประเพณีสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมที่ชาวไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยในช่วงสงกรานต์นั้น ในหลาย ๆ พื้นที่ จะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองนำไปตั้งไว้ในที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ มจพ.

เขียนเมื่อ 12 เม.ย. 2565