ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป และประธานศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม  นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายฯ ร่วมการบรรยายพิเศษ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม  ในวันปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มจพ. ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนวรรธน์  โยชะนัง  เป็นผู้บรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายฯ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ และ Facebook ศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรใหม่ จำนวน 98 คน รับข้อมูลข่าวสารจากการสแกนผ่าน QR code  เพื่อการเข้าถึง   เว็บไซต์ และ Facebook  และสร้างจำนวนผู้ติดตามให้รับรู้และรับทราบกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ตลอดจนการกด like facebook page  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 

 ขวัญฤทัย ข่าว

เขียนเมื่อ 25 พ.ค. 2566