คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง  มจพ. จดหมายข่าวส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง   (ราย 3 เดือน )  ฉบับเดือน มกราคม -  มีนาคม  พ.ศ. 2565 จะเป็น (ราย 3 เดือน) ที่จะรวบรวมความรู้ หรือกิจกรรมข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ หยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง ไม่จะเป็นเรื่องภาวะโลกร้อน (Global warming) ลดโลกร้อน  การรักษ์โลก  ประหยัดการใช้น้ำ ใช้ซ้ำ ลดการซื้อของใหม่  การประหยัดค่าพลังงาน  และกระจายข่าว รณรงค์ ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการลดโลกร้อน สู่มวลสมาชิกกองกลางได้อ่านกันค่ะ

 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง  มจพ. โทรศัพท์ 1121,0-2586-9010

 

 

ขวัญฤทัย ข่าว

เขียนเมื่อ 17 มี.ค. 2565
เอกสารประกอบเรื่อง ข่าวสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1
ดาวน์โหลด