กิจกรรมทำบุญปีใหม่กองกลาง

วันที่ 23 ธ.ค. 2565

รายละเอียด วัดมัชฌันติการาม

อัลบั้มภาพกิจกรรม